Župa Sv. Josipa Radnika; Župni upravitelj: Don Tomislav Rajič; Adresa : Župa Sv. Josipa Radnika Domanovići, 88 305 BiH

Župa Sv. Josipa radnika Domanovići

1.318

Župni uredi iz Prenja i Dračeva uputili su molbe (župni ured Prenj-Dubrave 3. srpnja 1969. god. i župni ured Klepci-Dračevo 7. srpnja 1969. godine.) Biskupskom ordinarijatu Mostar da se osnuje nova župa Domonovići. U molbama je stajalo:

 1. a) da se od župe Prenj-Dubrave odvoje sela: Domanovići, Opličići, i Ševać Njive;
 2. b) da se od župe Dračevo odvoje sela: Počitelj i Hotanj, te
 3. c) da se od ovih sela osnuje nova župa sa sjedištem u Domanovićima.

Razlozi za osnivanje nove župu bili su sljedeći:

– nemogućnost obavljanja pastoralnog rada u ovim selima,

– nemogućnst redovite dušobrižničke pastva,

– vjernici ne mogu obavljati svoje vjerske dužnosti: starci/starice, bolesnici i djeca su u fizičkoj nemogućnosti redovito pristupati sakramentima, jer su odviše daleko od župske crkve u Prenju. Spomenuta sela uključujući i Domanoviće poprilično su udaljena od svoje župne crkve, pogotovo selo Bivolje Brdo, koje pripada župi Blagaj a od njega je udaljeno 18 km dok bi od novoutemeljenog središta župe bilo udaljeno samo 3 km.

Osim župnih ureda iz Prenja i Dračeva, odnosno potpisnika molbi upućenih Ordinarijatu, koje su u ime župnih ureda potpisali don Ilija Rezo i don Andrija Iličić za župni ured Prenj te don Jakov Bagarić za župni ured Dračevo i župljani župe Domanovići istom zgodom zajedno s navedenim molbama uputiše i svoju molbu za osnivanje župe. Župljani su molili da im se ispuni želja za osnivanjem nove župe sa sjedištem u Domanovićima jer su još prije Drugog svjetskog rata imali istu zamisao. Tada je zemljište za novu crkvu bilo osigurano pa čak i novac koji je bio položen na banci te im je nakon rata propao.

Biskupski je ordinarijat na molbu svećenika i župljana pozitivno odgovorio te je 18. srpnja 1969. god. osnovao novu župu Domanovići. Dekret osnutka glasi:

”Ovim se obavješćujete da je sa današnjim danom pod br. 850/69 ordinarijat izdao dekret o osnivanju nove župe na Domanovićima, kojoj će pripadati od župe Prenj sela: Domanovići, Ričice, Opličići, Ševać Njive, a od župe Klepci sela: Hotanj i Počitelj. S današnjim danom prestaje vaša župnička jurisdikcija i prenosi se na novog župnog upravitelja don Andriju Iličića. Dekret o osnivanju nove župe Domanovići proglasite svojim vjernicima sa oltara. Pri organiziranju nove župe trebate i vi pomoći u granici svojih mogućnosti, poželjno je da nešto od liturgijskog odjela i posuđa (bez čega vaša župa može) dodjelite novoj župi. Trebalo bi da stare župe pomognu novu župu i s novčanim prilozima kad ona bude izgrađivala sebi potrebne crkvene objekte. Preporučite to i svojim vjernicima, jer su župljani Domanovića pomagali vaše crkve pa je pravedno da i vaši župljani sad pomognu crkvu na Domanovićima. Klepcima će to biti teže jer i sami grade crkvu, a Prenju to neće postavljati posebnu poteškoću.”

Župa Domanovići obuhvatila je sela Bivolje Brdo, Lokve, Opličiće, Hotanj, Počitelj Brdo, Počitelj Polje, Dabricu i Ševać Polje. Ševać Njive su se saselile u polje. U njima više nije bilo stanovnika nego samo njive, ograde i stare kuće. Uzvodno uz Počitelj Brdo je naselje Gradina. Od Ševać Polja uzvodno uz Neretvu je naselje vikendica Bivolje Polje. Granica župe prema sjeveru uz Neretvu nije jasna. Pretpostavljalo se da je granica do mosta u Žitomislićma. Pijesci su također pripadali ovoj župi.

Gradnja crkve

Tijekom 1972. godine prikupljene su sve dozvole za gradnju župne crkve u čast sv. Josipu Radniku. Temelje nove crkve blagoslovio je biskup Petar Čule na drugu nedjelju došašća 10. prosinca 1972. godine. Nakon toga bi­skup koadjutor Pavao Žanić blagoslovio je župni stan i stan časnih sestara. Gradnja crkve trajala je do 1978. godine. Biskup Čule ju je blagoslovio 30. srpnja iste godine. Crkva, župna kuća i kuća časnih sestara je su izgrađeni za vrijeme župnikovanja don Andrije Iličića.

Crkva je bila potrebna još nekih nadogradnji. Tako je 1980. god. stavljena vanjska fasada i gromobran. Nije bojena iznutra radi prokišnjavanja i vlage na dijelovima krovišta. U njoj se nalaze: dvije sakristije lijeva i desna, zvonik sa dva zvona, klupe, kameni oltar, kamena krstionica, kameni ambon, svetohranište od masivog mesinga ugrađenog u zid, kipovi sv. Josipa, Gospin kip, drveni križ veličine 110cm. Kada se osnovala, nova župa imala je 223 obitelji, i oko 800 vjernika. Sveta misa se osim na Domanovićima slavila i na Počitelj Brdu, Hotnju i Bivoljem Brdu.

Župa Domanovići se u ovom vremenu sastojala od mjesta:

 • Bivolje Brdo
 • Hotanj
 • Počitelj Brdo
 • Slanodoli
 • Dabrica
 • Opličići
 • Domanovići

Župa Domanovići u Domovinskom ratu 1991.-1995.

Prostor župe Domanovići bio je pod jugočetničkom okupacijom od 10. travnja do 12. lipnja 1992. godine. Prema izvještaju don Pere Marića iz 10. siječnja 1993. godine župljani župe Domanovići kao i žitelji cijele dubravske visoravni bili su u vrijeme okupacije u izgnanstvu. Jedan dio žitelja je u to vrijeme boravio u Dalmaciji a jedan dio u zapadanoj Hercegovini. Župa je doslovce potpuno opljačkana, poljoprivredni strojevi otjerani, ljetina propala, kuće oplijenjene, a stoka većim dijelom poklana i rastjerana. Prilikom povlačenja četnika izgorjelo je 55 kuća župljana ove župe, a od toga u Domanovićima 24, u Opličićima 20, i na Bivolju Brdu 3 kuće. Izgorjelo je i nekoliko muslimanskih kuća. Uglavnom od onih koji su pružili otpor četnicima prilikom zauzimanja Dubrava.

Što se tiče župnih objekata i stvari potpuno je bila uništena kuća časnih sestara. Župna kuća je bila demolirana: župni ured sa svim maticama, knjigama i uredskim materijalom je bio spaljen, a izgorjele su prostorije u prizemlju, svi prozori i vrata. U crkvi su spaljene: obadvije sakristije, tri prozora i troja vrata te nekolike klupa. Kip sv. Josipa je bio srušen a glava razbijena; gospin kip je također bio srušen te su mu bile polomljene noge i ruke; križ je bio srušen i polomljen a svetohranište izvađeno iz zida. Prema statistici vjerskog života 31.12. 1992. godine župa je brojila 872 vjernika.

 Dolazak izbjeglica na područje župe Domanovići

U kolovozu 1994. godine u župu Domanovići dolaze proganinci iz Bosne iz ovih župa: Kraljeva Sutjeska, Kakanj, Haljnići, Komušina, Obri, Konjic i Jablanica i Sarajevo.  

Brojno stanje izbjeglica iz dana u dan se mijenjalo. Prema popisu iz siječnja 1995. god. na području župe Domanovići živjelo je 1660 izbjeglica. Prognane obitelji su naseljene u sljedeća mjesta:

 1. Domanovići i Bivolje Brdo – u ova dva mjesta je naseljeno 59 obitelji, odnosno 157 osoba koje su došle uglavnom iz Konjica i okolnih mjesta;
 2. Počitelj Brdo i Hotanj – u ova dva mjesta je naseljeno 98 obitelji, odnosno 396 osoba koje su došle uglavnom iz Kaknja i Konjica;
 3. Počitelj Polje, Dabrica – u ova mjesta su došle obitelji iz Kraljeve Sutjeske, Kaknja i Komušine
 4. Ševać Polje – u ovo mjesto su naselile 332 obitelji, odnosno 1315 osoba, koje su došle uglavnom iz Konjica.

Nastanak izbjegličkih naselja u župi Domanovići

Dolaskom izbjeglica iz Konjica i raznih dijelova Bosne tokom rata, počela su nastajati i nova naselja u župi Domanovići koja su uglavnom pripojena mještanskim naseljima, a to su naselja:

 • Modrič (Počitelj Brdo, Hotanj, Slanodoli)
 • Šuškovo Naselje (Opličići, Gaj, Ivanuša, Vlaka)
 • Bivolje Brdo
 • Žitomislići

Bobanovo selo (koje su naselili većinom proganinci iz Kaknja i Kraljeve Sutjeske) 2006. god. je pripojeno župi Aladinići.

Modrič, Hotanj, Počitelj Brdo, Slanodoli

Modrič je naselje na južnom dijelu župe a nalazi se između Čapljine i Domanovića. Dolaskom izbjeglica Modrič se uklopio u okolna mještanska naselja Hotanj, Počitelj Brdo i Slanodole. Prema popisu blagoslova kuća od 2015. god. na Modriču je živjelo 216 obitelji a od toga 196 izbjegličkih, 20 domaćih. Na Hotnju prema popisu iz 2015. god. imamo 68 obitelji, 29 izbjegličkih i 39 domaćih.  Na Počitelj Brdu i Slanodolima živi 68 obitelji, 33 izbjegličkih i  35 domaćih.

Šuškovo Naselje, Ivanuša, Opličići, Gaj

Šuškovo Naselje je mjesto koje su naselile izbjeglice većinom iz Konjica i jednim djelom iz Bosne. Ovo naselje se nalazi između Domanovića i Modriča. Prije nego je nastalo tu su bila mjesta: Opličići i Ivanuša. U sklopu Šuškova Naselja još se nalazi dio koji se zove Vlaka. Prema popisu obitelji iz 2015. god. živjelo je 228 obitelji,  207 izbjegličkih i 21 domaćih.

Bivolje Brdo Donje, Bivolje Brdo Gornje, Domanovići

Bivolje Brdo je smješteno između Bune i Domanovića. Gornje Bivolje Brdo čine većinom mještani. Prema popisu iz 2015. god. u Gornjem Bivoljem živjela je 61 obitelj, 55 domaćih i 6 izbjegličkih, dok su u Donjem većinom izbjeglice. Ukupan broj obitelji prema popisu iz 2015. god. jest 99, od toga je 11 domaćih obitelji i 88 izbjegličkih. Doselili su iz Konjica i Bosne. Na Domanovićima žive mještani i nema izbjegličkih obitelji. Prema istom popisu iz 2015. god. na Domanovićima je živjelo 66 obitelji.

Počitelj Polje, Dabrica i Ševać Njive

Počitelj Polje, Dabrica i Ševać Polje su sela u kojima žive mještani i nema izbjegličkih obitelji. Iz popisa 2015. godine živjele su 23 obitelji.

Broj obitelji i župljana u župi Domanovići prema župničkim izvještajima od 1996. do 2015. godine

U župi prema izvještajima iz župskog arhiva 1996. godine nalazi se oko 600 izbjegličkih obitelji. Prema izvještaju iz 1998. god. pokazuje da se u župi Domanovići nalazi 510 izbjegličkih obitelji, odnosno 1507 osoba.

Župnik don Drago Bevanda je izvjestio 1998. i 1999. Ordinarijat da “narod živi u nekom iščekivanju i napetosti. Ljudi grade nove kuće nadajući se mirnome životu svoje djece. 2490 duša na terenu a 685 obitelji” te da je “opće stanje naroda poprilično teško”.

Godine 1999. župa je brojila oko 600 obitelji i 2385 katolika. U izvještaju iz 2001. god. se ističe kako župa broji oko 670 obitelji u kojima živi oko 2580 članova. Godinu dana poslije toga možemo vidjeti da je broj vjernika u porastu te da župa 2002. god. broji 3157 vjernika. 

Godine 2003., također je broj vjernika u porastu te župa broji 4150 vjernika, a prema izvještaju iz 2004. godine možemo uočiti kako se broj vjernika smanjio te župa broji 3891 vjernika. Prema izvještaju iz 2006. god. saznajemo da u župi postoji 658 obitelji i 2617 vjernika. A prema izvještaju iz 2007. možemo uočiti kako se broj smanjuje te tada župa broji 2220 vjernika. Što se tiče ostalih izvještaja možemo uočiti da broj vjernika i obitelji izgleda ovako:

 • 2008. godine u župi postoji 663 obitelji i oko 2630 vjernika
 • 2012. godine župa broji 791 obitelj i 3003 vjernika
 • 2013. godine župa broji 810 obitelji i 3110 vjernika
 • 2014. godine župa broji 867 obitelji i 2938 vjernika
 • 2015. godine, župa broji 829 obitelji.

(Tekst je preuzet uglavnom iz diplomskog rada „Povijest župe Domanovići“, Zoran Juko.)